Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Aluper

Aluper (o numerze KvK: 58685979) z siedzibą w (8041 BL) Zwolle pod adresem Grote Voort 293a (dalej: Aluper) jest administratorem danych, o których mowa i o których mowa w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Firma Aluper zajmuje się wprowadzaniem na rynek rynsztoków i osłon przeciwsłonecznych oraz akcesoriów, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży aluminiowych kratek rynnowych i akcesoriów. Marketing ten odbywa się na podstawie zawartych umów kupna-sprzedaży. W celu obsługi tych umów konieczne jest przetwarzanie danych przez Aluper.

Przetwarzane dane mogą dotyczyć zamówień i/lub firm, ale mogą również zawierać dane, na podstawie których można zidentyfikować osoby fizyczne. Może to obejmować imię i nazwisko oraz dane adresowe, adresy dostawy, adresy e-mail, numery telefonów, numery kont bankowych i dane dotyczące płatności.

Bez tych informacji nie można powiązać prawidłowych informacji o zamówieniu z prawidłowym kontem klienta i danymi kontaktowymi, co uniemożliwia Aluperowi prawidłowe wywiązywanie się z umów.

W zakresie działań marketingowych wykorzystywane są programy Google Analytics i Google AdWords. Dane przetwarzane są również za pośrednictwem tych programów. Jest to zgodne z uzasadnionym interesem Alupera w takim przetwarzaniu. W istocie programy te pozwalają Aluperowi zbadać, w jaki sposób (potencjalni) klienci mogą zostać ukierunkowani za pomocą istniejących lub nowych produktów.

Bez wykorzystania tych programów nie jest możliwe prowadzenie przez Aluper badań rynkowych i kierowanie ich do obecnych i nowych klientów.

Kiedy Aluper uzyskuje dane (osobowe)

Aluper uzyskuje te dane w momencie nawiązania kontaktu przez (nową) relację, może to być, ale nie musi, poprzez stronę internetową Aluper, a dane są podawane przez tę relację.

W razie potrzeby dane te będą przetwarzane przez Aluper.

Google Analytics

W celach marketingowych Aluper korzysta z Google Analytics i Google Adwords. Dzięki temu Aluper będzie mógł w pewnym stopniu prowadzić badania rynku.

Dzięki Google Analytics możliwe jest uzyskanie informacji takich jak adresy IP, które potencjalnie mogą prowadzić do identyfikacji jakiejkolwiek osoby (fizycznej). Z tego powodu dane te również wchodzą w zakres AVG.

Jak długo dane (osobowe) są przechowywane przez Aluper

Ze względu na przepisy podatkowe, Aluper jest zobowiązany do przechowywania danych związanych z zamówieniami przez 7 lat.

Dane (osobowe) uzyskane w związku z konkretnym kontem klienta są przechowywane przez Aluper do momentu wyraźnego zakończenia lub wypowiedzenia relacji z klientem. Aluper uważa za istotne przechowywanie tych danych przez ten okres czasu w celu zapewnienia ukierunkowanych i dostosowanych do potrzeb klienta usług. Po zakończeniu relacji z klientem dane (osobowe) zostaną usunięte z systemów Alupera w ciągu 12 miesięcy lub zmodyfikowane w taki sposób, że nie będzie już możliwe prześledzenie drogi do konkretnej osoby fizycznej.

Dane uzyskane za pomocą Google Analytics i/lub Google Adwords zostaną usunięte nie później niż 50 miesięcy od ich otrzymania. Aluper argumentuje, że ten okres czasu jest rozsądny, ponieważ potrzebuje go na podjęcie działań w oparciu o wynik badania rynku i odpowiednie dostosowanie swojej oferty produktów i polityki.

Dane (osobowe), które nie odnoszą się do żadnej z powyższych opcji, zostaną usunięte w ciągu 2 miesięcy od ich otrzymania lub zmodyfikowane w taki sposób, aby nie można było już ich powiązać z konkretną osobą fizyczną.

Komu Aluper udostępnia dane

Dla prawidłowego świadczenia usług i prowadzenia działalności gospodarczej Aluper jest zobowiązany do angażowania podmiotów trzecich.

W zakresie działalności gospodarczej

Usługi i produkty podmiotów trzecich są wykorzystywane przez Aluper. Przykładowo, oprócz korzystania z usług zewnętrznego księgowego, angażowany jest podmiot świadczący usługi w zakresie hostingu i utrzymania strony internetowej. Wewnętrznie Aluper wykorzystuje tym samym Office 365 i podobne programy do celów korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej oraz planowania.

Podmioty te mają dostęp (w ograniczonym zakresie) do danych dotyczących relacji Aluper Z tymi podmiotami Aluper zawiera umowę o przetwarzaniu danych, która reguluje ochronę i wykorzystanie tych danych.

W odniesieniu do usług

W odniesieniu do usług świadczonych z Alupera, regularnie korzystamy z usług podmiotów, które ułatwiają obsługę umów.

Można by się zastanowić nad zewnętrznymi przewoźnikami, którzy są sprowadzani do realizacji zamówień. Partnerzy ci otrzymują dane niezbędne do prawidłowej obsługi umowy. Z tymi podmiotami zawierane są również umowy dotyczące przetwarzania, które regulują ochronę i wykorzystanie danych relacyjnych.

Inne strony trzecie

Żadne dane nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim bez zgody klienta Alupera. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Aluper jest do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa.

Składowanie w EOG

W ten sposób dane są przechowywane w UE, więc udostępnianie ich krajowi spoza UE nie jest konieczne. Wyjątkiem są dane przechowywane przez Google na jednym z ich serwerów w kraju poza UE. W tym celu Aluper zawiera z Google umowę o przetwarzaniu danych.

Jeżeli Aluper nie jest do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa, dane nie będą dalej udostępniane (firmom mającym siedzibę w) żadnym kraju poza UE.

Bezpieczeństwo danych

Aluper dba o środki organizacyjne i techniczne zabezpieczające dane (osobowe). Obejmuje to współpracę ze stroną hostingową w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych otrzymywanych po skorzystaniu ze sklepu internetowego oraz zastosowanie dobrej zapory sieciowej i oprogramowania antywirusowego. Tam, gdzie jest to możliwe, stosowana jest weryfikacja dwuetapowa w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa przy logowaniu.

Strony internetowe osób trzecich

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy stron internetowych osób trzecich połączonych z Aluper za pomocą linków (lub w inny sposób). Dzieje się tak dlatego, że Aluper nie może zagwarantować, że strony te obchodzą się z danymi (osobowymi) w pożądany sposób. W razie potrzeby zaleca się zapoznanie z oświadczeniem o ochronie prywatności tych stron trzecich, aby sprawdzić, jak obchodzą się one z danymi.

Twoje prawa dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych przysługuje Państwu kilka praw dotyczących Państwa danych osobowych. Prawa te są wymienione poniżej. Jeśli masz prośbę i/lub komentarz dotyczący jednego lub więcej z tych praw, skontaktuj się z Aluper korzystając z poniższych danych kontaktowych. Rozpatrzymy Twoją prośbę w ciągu 14 dni.

E-mail: info@Aluper.nl

Telefon: +31(0)38 3377 555

Poczta: Aluper, Grote Voort 293a, 8041 BL Zwolle

Prawo do kontroli

Na przykład, masz prawo dostępu do danych, które Aluper posiada na Twój temat.

Prawo do sprostowania, ograniczenia i usunięcia

Mają Państwo również prawo do tego, aby udostępnione przez Aluper dane na Państwa temat zostały poprawione, uzupełnione lub całkowicie usunięte.

W zakresie usuwania danych Aluper musi spełnić obowiązek retencyjny nałożony na niego na mocy ustawy. Aluper nie może zatem uciec od przechowywania danych objętych tym obowiązkiem retencji. Natomiast wszystkie inne dane (jeśli takie istnieją) zostaną usunięte z systemów Alupera - na wyraźne żądanie

Masz również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Oznacza to, że choć Aluper zachowuje Twoje dane, to już ich nie wykorzystuje. Taka sytuacja może mieć miejsce w kilku przypadkach. Przykładem może być wszczęcie procesu prawnego, do którego dane mogą być potrzebne. Jeżeli uważasz, że przysługuje Ci prawo do ograniczenia, prosimy o kontakt z Aluper.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo również prawo do otrzymania danych osobowych, które Aluper przechowuje na Państwa temat w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Następnie można umieścić te dane, które np. w celu zachowania lub przetwarzania w swojej bazie danych lub w bazie danych osoby trzeciej.

Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie niektórych danych osobowych. Jeśli chcesz złożyć wniosek w tej sprawie, możesz dotrzeć do nas za pośrednictwem 1 z opcji kontaktu powyżej.

Skargi i Urząd Ochrony Danych Osobowych

Firma Aluper chciałaby usłyszeć o wszelkich skargach dotyczących przetwarzania i ochrony danych. Masz nawet prawo się na to poskarżyć. W tym celu również prosimy o skorzystanie z powyższych danych kontaktowych.

Zgodnie z przepisami o ochronie prywatności, masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego prywatność, Urzędu Danych Osobowych.

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap)

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Treść tego oświadczenia może z czasem ulec zmianie. Dlatego Aluper zaleca regularne zapoznawanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności. Z daty znajdującej się w górnej części oświadczenia wynika, kiedy oświadczenie było ostatnio zmieniane.

Pytania?

Jeśli mają Państwo dalsze pytania lub uwagi dotyczące przetwarzania lub ochrony Państwa danych (osobowych), chętnie służymy pomocą.

Shopping Cart
Co mówią nasi Klienci
1 opinia